Kulturföreningen Karneval är verksam på södra Öland.

Vi är tacksamma om du är eller blir medlem i kulturföreningen Karneval, ju fler vi är desto mer och roligare kan vi göra livet här.

Kulturföreningen har det senaste året mest ägnat sig åt musikarrangemang och kultursamarbeten på södra Öland. Vi har arbetat för att bredda verksamheter, öppna för nya initiativ och utveckla samtal med kulturpolitikerna i kommunen genom det nystartade kulturrådet. Våra opretentiösa träffar med Berättande har fortsatt och glädjande nog har alltfler kommit. De Levande Experimentverkstäderna har framgångsrikt fortsatt och utvecklats genom att flera av ungdomarna själva varit med i förberedelse och planeringsarbetet.

Välkommen som medlem!


Kontaktpersoner:

Walle Dickson: tel 66 00 78
Bodil Magnusson: tel 66 31 00
Richard Koblanck: tel 66 04 31

Medlemsavgiften är:

50 kronor per år, familj 100 kr, stödmedlem 100 kr.

Postgiro: 49 65 296-9

Kom gärna med i föreningen och föreslå aktiviteter du tycker att vi behöver mer av!
Startsida

Föreningen

Berättarträffar

Natur & Kultur


Levande Experiment Verkstad

Musik

Kontakt

Bli medlem

ÖLAND

BLI MEDLEM