Kulturell Tankesmedja
27 oktober 10.00 – ca 15.00
Torngårdslokalen, sydöstra Öland
PROGRAM

10.00 Inledning
10.15   Henriette Koblanck, prof. design föreläser om "Linnés öländska färger"
ett exempel på hur man kan förhålla sig både samtida och historiskt till det öländska landskapet och utveckla kunskap tillsammans utifrån ett konstnärligt arbetssätt. Det är resultatet från ett konstnärligt utvecklingsarbete som har bedrivits på Kalmar högskola. Resultatet kan ses som "design för design", något andra kan inspireras av och utgå ifrån i sitt eget skapande oavsett om det handlar om fri konst, konsthantverk eller design.
10.45 Verkstad utifrån föreläsningen
11.30 Gemensamt samtal
12.00 – 12.30   Lunch (ta med något att äta, micro o spis finns)
12.30 Inledning Kulturell Tankesmedja
13.00  Verkstad Kulturell Tankesmedja
Skissa plattform
Skissa teman att arbeta med
14.00  Gemensamt samtal Kulturell Tankesmedja
15.00 Avrundning
Kulturföreningen behöver ta en mindre deltagaravgift om 30 kronor för att bekosta lokalhyran.

Startsida

Föreningen

Berättarträffar

Natur/kultur

Levande Experiment Verkstad

Musik

Kontakt


Bli medlem


ÖLAND

NATUR & KULTUR