är verksam på södra Öland

Vi jobbar bl.a med

  • Teater – för både barn och vuxna
  • Musik – alltifrån klassiskt till hiphop
  • Föreläsningar – om bl.a. konst,tecken ochtankespår…
  • Workshops – betong, växter, symboler, m.m.
  • Levande experimentverkstad för barn

Kulturföreningen har det senaste året mest ägnat sig åt musikarrangemang och kultursamarbeten på södra Öland. Vi har arbetat för att bredda verksamheter, öppna för nya initiativ och utveckla samtal med kulturpolitikerna i kommunen genom det nystartade kulturrådet. Våra opretentiösa träffar med Berättande har fortsatt och glädjande nog har alltfler kommit. De Levande Experimentverkstäderna har framgångsrikt fortsatt och utvecklats genom att flera av ungdomarna själva varit med i förberedelse och planeringsarbetet.Vill du jobba med oss eller bara få information om våra aktiviteter?

Välkommen som medlem!

Kulturföreningen Karnevals vänner!
Under senaste året har kulturföreningen, förutom att anordna musik, föreläsningar, Levande experimentverkstäder och berättarträffar, varit drivande i arbetet med utfrågning av politikerna inför valet och tillsättande av ett kulturråd som kontinuerligt ska samtala med politikerna.

Startsida

Föreningen

Berättarträffar

Natur & Kultur


Levande Experiment Verkstad

Musik

Kontakt


Bli medlem

ÖLAND


KULTURFÖRENINGEN KARNEVAL